Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej mksprzemyslaw.pl (dalej: „Strona”).

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” z siedzibą w Poznaniu, os. Polan 100, 61-253 Poznań, NIP: 7822313131, REGON: 634640591 (dalej: „Administrator”).

3. Rodzaj Przetwarzanych Danych

 • Dane osobowe zbierane podczas rejestracji na Stronie, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Strony, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas odwiedzin, dane nawigacyjne.

4. Cel Przetwarzania Danych

 • Świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem Strony.
 • Realizacja umów zawieranych za pośrednictwem Strony.
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 • Przesyłanie newslettera, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu poprawy funkcjonalności Strony.

5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przekazywanie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony, takim jak firmy hostingowe, firmy marketingowe oraz dostawcy usług IT.

8. Środki Ochrony Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą czy uszkodzeniem.

9. Pliki Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • Dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika.
 • Ułatwienia nawigacji na Stronie.
 • Zbierania danych statystycznych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na Stronie. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację przez użytkownika.

11. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail: klub@mksprzemyslaw.pl, telefon: 532 411 412, lub pisemnie na adres: os. Polan 100, 61-253 Poznań.


Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych.

Scroll to Top